09/10/2020 Tác giả: Biên tập Dự án của chúng tôi

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Hướng dẫn mới về thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học (Ảnh minh họa)


Theo đó, người có nhu cầu thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học cần chuẩn bị các giấy tờ sau: Giấy đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục; dự thảo nội quy tổ chức, hoạt động giáo dục của trung tâm; đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, người có yêu cầu thành lập trung tâm gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập tiến hành kiểm tra, thẩm định các điều kiện thành lập trung tâm và ra quyết định thành lập trung tâm nếu đủ điều kiện; nếu không đủ điều kiện phải thông báo cho người có yêu cầu thành lập trung tâm.

Nghị định này được Chính phủ ban hành ngày 04/10/2018 và có hiệu lực từ ngày 20/11/2018.
Bình luận

nhung

2021-09-06 17:31:07

test

Trả lời

nhung test

06/09/2021 20:34:27

@nhung: comment

Trả lời

nhung test

06/09/2021 20:38:55

@nhung: comment

Trả lời
Đóng
Mừng bạn quay lại!

Xin mời bạn đăng nhập để sử dụng.

Email không được để trống!

Password không được để trống!

  

Lấy lại mật khẩu

Không có tài khoản? Đăng ký ngay

Đăng ký

Đăng ký miễn phí

Email không được để trống!

Password không được để trống!

Password không được để trống!

Bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng của EV Chính sách sử dụng

Mừng bạn quay lại!

Xin mời bạn đăng nhập để sử dụng.

Email không được để trống!

Không có tài khoản? Đăng ký ngay