"Công việc của tôi là soạn bài, chấm điểm và đưa ra nhận xét về bài làm của học sinh để theo dõi sự tiến bộ của các em."

lilian-ngo

Lilian Ngô

CELTA

Trường Đại học St Andrew

3 năm

Giáo viên tiếng Anh tại Trung tâm Giáo dục LSI, London, Vương quốc Anh.

Phó giám đốc công ty chuyên hậu cần, tiếp thị và truyền thông Taste of Asia, Vương quốc Anh.

Trợ lý nhà báo tại tạp chí Energy Intelligence.

Cử nhân Kinh tế và Quan hệ Quốc tế tại Đại học St Andrew, Vương quốc Anh.

Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh CELTA Cambridge.

Thành thạo tiếng Việt

Giáo viên
Mừng bạn quay lại!

Xin mời bạn đăng nhập để sử dụng.

Email không được để trống!

Password không được để trống!

  

Lấy lại mật khẩu

Không có tài khoản? Đăng ký ngay

Đăng ký

Đăng ký miễn phí

Email không được để trống!

Password không được để trống!

Password không được để trống!

Bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng của EV Chính sách sử dụng

Mừng bạn quay lại!

Xin mời bạn đăng nhập để sử dụng.

Email không được để trống!

Không có tài khoản? Đăng ký ngay