"Nền tảng kinh doanh của tôi rất lý tưởng để dạy tiếng Anh thương mại cho sinh viên ngoại ngữ. Tôi nhiệt tình và chăm chỉ, đồng thời đưa ra phương pháp tiếp cận thân thiện và dễ hiểu với sinh viên ở mọi trình độ và khả năng."

microsoftteams-image-7-1

English Marion

- Là nhà sáng lập doanh nghiệp của 2 công ty tư vấn: CWES Consulting Ltd và Applied Ground Engineering Consultants Ltd tại Carlow, Ai-len.

- Được đào tạo bài bản về luật và kế toán.

- Chịu trách nhiệm về các vấn đề tài chính của doanh nghiệp tại công ty. Tham gia thiết lập hệ thống tài chính kế toán và đóng góp thông tin tài chính cho các kế hoạch chiến lược và đánh giá cũng như đơn xin tài trợ khởi nghiệp của chính phủ.

- Lựa chọn, đào tạo, huấn luyện nhân viên.

- Đạt chứng chỉ CELTA của Cambridge.

Giáo viên
Mừng bạn quay lại!

Xin mời bạn đăng nhập để sử dụng.

Email không được để trống!

Password không được để trống!

  

Lấy lại mật khẩu

Không có tài khoản? Đăng ký ngay

Đăng ký

Đăng ký miễn phí

Email không được để trống!

Password không được để trống!

Password không được để trống!

Bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng của EV Chính sách sử dụng

Mừng bạn quay lại!

Xin mời bạn đăng nhập để sử dụng.

Email không được để trống!

Không có tài khoản? Đăng ký ngay