susie

Susie Bridge

DELTA, CELTA, PGCE

Đại học Leicester, Đại học Southampton

Kinh nghiệm

Giáo viên tiếng Anh EFL, Gia sư Hỗ trợ Ngôn ngữ EFL và Gia sư ESOL.

Huấn luyện viên CELTA có kinh nghiệm. 

Thiết kế và cung cấp các buổi đào tạo ngôn ngữ cho người lớn.
Kèm cặp giáo viên tiếng Anh không phải bản ngữ.
Quản lý nhân viên trong một trung tâm ngoại ngữ ở Libya.
Gia sư khóa học CELTA MCT / ACT tại IH Dublin, Ireland.
Quản lý Đào tạo & Học thuật tại Dự án Giảng dạy Tiếng Anh trong các trường Đại học của Hội đồng Anh, Al Beida, Libya.

Giáo viên
Mừng bạn quay lại!

Xin mời bạn đăng nhập để sử dụng.

Email không được để trống!

Password không được để trống!

  

Lấy lại mật khẩu

Không có tài khoản? Đăng ký ngay

Đăng ký

Đăng ký miễn phí

Email không được để trống!

Password không được để trống!

Password không được để trống!

Bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng của EV Chính sách sử dụng

Mừng bạn quay lại!

Xin mời bạn đăng nhập để sử dụng.

Email không được để trống!

Không có tài khoản? Đăng ký ngay