microsoftteams-image-6

Ben Malone

CELTA

Trường Đại học Chichester

Kinh nghiệm

- Sinh viên trường Đại học Chichester, Vương quốc Anh.

- Bắt đầu giảng dạy tiếng Anh giao tiếp tại EV Academy.

- Chứng chỉ CELTA của Cambridge.

- Thông thạo tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Đức.

Giáo viên
Mừng bạn quay lại!

Xin mời bạn đăng nhập để sử dụng.

Email không được để trống!

Password không được để trống!

  

Lấy lại mật khẩu

Không có tài khoản? Đăng ký ngay

Đăng ký

Đăng ký miễn phí

Email không được để trống!

Password không được để trống!

Password không được để trống!

Bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng của EV Chính sách sử dụng

Mừng bạn quay lại!

Xin mời bạn đăng nhập để sử dụng.

Email không được để trống!

Không có tài khoản? Đăng ký ngay