18/07/2021 Tác giả: Vũ Khánh Linh Giáo dục Anh

 

Starters, Movers, và Flyers là những khung trình độ đầu tiên trẻ sẽ được tiếp xúc khi bắt đầu học tiếng Anh. Kỳ thi thuộc những trình độ này không có phân loại đạt hay không đạt - tất cả các bé dự thi đều được nhận chứng chỉ để khuyến khích thành tích của các em.
 
➔ Pre A1 Starters (tên cũ: YLE Starters) giúp trẻ thực hiện những bước đầu tiên hướng tới:
- hiểu nội dung tiếng Anh cơ bản trên internet
- thưởng thức sách, bài hát, truyền hình và phim bằng tiếng Anh
- kết bạn trên toàn cầu.
 
➔ A1 Movers (tên cũ: YLE Movers) giúp trẻ:
- hiểu các hướng dẫn cơ bản hoặc tham gia vào các cuộc trò chuyện đơn giản
- hiểu các thông báo, hướng dẫn hoặc thông tin cơ bản
- hoàn thành các biểu mẫu cơ bản và viết ghi chú, bao gồm ghi chú về thời gian, ngày tháng và địa điểm.
 
➔ A2 Flyers (tên cũ: YLE Flyers) giúp trẻ:
- hiểu những bài viết tiếng Anh đơn giản
- giao tiếp trong các tình huống quen thuộc
- hiểu và sử dụng các cụm từ và cách diễn đạt cơ bản
- tương tác với những người nói tiếng Anh một cách chậm và rõ ràng.
 
Bình luận
Mừng bạn quay lại!

Xin mời bạn đăng nhập để sử dụng.

Email không được để trống!

Password không được để trống!

  

Lấy lại mật khẩu

Không có tài khoản? Đăng ký ngay

Đăng ký

Đăng ký miễn phí

Email không được để trống!

Password không được để trống!

Password không được để trống!

Bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng của EV Chính sách sử dụng

Mừng bạn quay lại!

Xin mời bạn đăng nhập để sử dụng.

Email không được để trống!

Không có tài khoản? Đăng ký ngay