18/07/2021 Tác giả: Vũ Khánh Linh Giáo dục Anh

Khung Tham chiếu Chung Châu Âu về Ngôn ngữ
 
Được đề cập ở bài post trước, Cambridge English (ESOL) là một trong đơn vị phát triển Khung Tham chiếu Chung Châu Âu về Ngôn ngữ (CEFR) - một tiêu chuẩn về năng lực ngôn ngữ được quốc tế công nhận.
 
CEFR là một tiêu chuẩn quốc tế để mô tả khả năng ngôn ngữ trên thang sáu cấp độ, từ A1 cho người mới bắt đầu, cho đến C2 cho những người đã thành thạo một ngôn ngữ. Từ đó, CEFR trở thành hệ quy chiếu quốc tế giúp cho bất kỳ ai tham gia vào việc giảng dạy và kiểm tra ngôn ngữ, bao gồm cả giáo viên hoặc người học trong việc dễ dàng đánh giá trình độ. Cũng nhờ đó, các nhà tuyển dụng và tổ chức giáo dục có thể dễ dàng so sánh bằng cấp với các kỳ thi khác ở từng quốc gia.
 
Những bài thi thuộc hệ thống CEFR được tổ chức bởi Cambridge English được mô tả theo như hình bên dưới.
 
Bình luận
Mừng bạn quay lại!

Xin mời bạn đăng nhập để sử dụng.

Email không được để trống!

Password không được để trống!

  

Lấy lại mật khẩu

Không có tài khoản? Đăng ký ngay

Đăng ký

Đăng ký miễn phí

Email không được để trống!

Password không được để trống!

Password không được để trống!

Bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng của EV Chính sách sử dụng

Mừng bạn quay lại!

Xin mời bạn đăng nhập để sử dụng.

Email không được để trống!

Không có tài khoản? Đăng ký ngay