18/07/2021 Tác giả: Vũ Khánh Linh Học Sinh & Cha mẹ

 

NHỮNG CÂU CHÀO TRANG TRỌNG TRONG TIẾNG ANH
 
? Hello! How do you do?
Đây là câu chào hỏi cực kỳ trang trọng và ít khi được sử dụng. Tuy nhiên, những người lớn tuổi có thể vẫn sử dụng cách này. Cách đáp lại câu chào này thường là “I’m doing well” hoặc “How do you do?”
 
? Good morning / Good afternoon / Good evening.
Đây là các cách nói “Hello” một cách trang trọng tùy vào thời điểm trong ngày.
 
? It’s nice to meet you / Pleased to meet you.
Những câu chào này mang lại cảm giác trang trọng và lịch sự, và chỉ được dùng để chào hỏi trong lần đầu gặp mặt. Trong lần gặp tiếp theo, bạn có thể nói “It’s nice to see you again.”
 
? How have you been doing? / How have you been?
Những câu chào này chỉ được dùng với những người bạn đã gặp trước đó. “How have you been?” được dùng để hỏi về tình hình của đối phương kể từ lần cuối hai người gặp mặt.
 
Bình luận
Mừng bạn quay lại!

Xin mời bạn đăng nhập để sử dụng.

Email không được để trống!

Password không được để trống!

  

Lấy lại mật khẩu

Không có tài khoản? Đăng ký ngay

Đăng ký

Đăng ký miễn phí

Email không được để trống!

Password không được để trống!

Password không được để trống!

Bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng của EV Chính sách sử dụng

Mừng bạn quay lại!

Xin mời bạn đăng nhập để sử dụng.

Email không được để trống!

Không có tài khoản? Đăng ký ngay