18/07/2021 Tác giả: Vũ Khánh Linh Học Sinh & Cha mẹ

 
 

 

Discourse markers, hay còn gọi là linking phrases, là những từ dùng để nối các ý trong câu, giúp tăng tính logic cho câu. Sử dụng thành thạo những discourse markers sẽ giúp bạn có một bài nói/bài viết trôi chảy, mượt mà hơn.
 
Sau đây là những discourse markers thường được sử dụng trong IELTS Speaking (Phần 1):
 
To paraphrase (để diễn đạt một ý theo cách khác):
 
?I mean
?What I mean is
?I suppose what I’m saying is
?In other words
 
To state something obvious (để nhắc đến một điều hiển nhiên):
 
?Obviously
?Clearly
?As you probably know
?It goes without saying that
?Needless to say
 
To express a contrasting opinion (để diễn đạt một ý kiến trái chiều):
 
?Then again
?At the same time (có thể dùng thay thế cho On the other hand)
?Alternatively
 
 
Bình luận
Mừng bạn quay lại!

Xin mời bạn đăng nhập để sử dụng.

Email không được để trống!

Password không được để trống!

  

Lấy lại mật khẩu

Không có tài khoản? Đăng ký ngay

Đăng ký

Đăng ký miễn phí

Email không được để trống!

Password không được để trống!

Password không được để trống!

Bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng của EV Chính sách sử dụng

Mừng bạn quay lại!

Xin mời bạn đăng nhập để sử dụng.

Email không được để trống!

Không có tài khoản? Đăng ký ngay